loader icon
Tongriempje klieven

Sommige kindjes hebben bij de geboorte een (te) kort tongriempje. De tongriem is het ‘velletje’ tussen de onderkant van de tong en de bodem van de mond. Wanneer het tongriempje (te) kort is zorgt dit voor verminderde tongbeweeglijkheid. Effectief drinken aan de borst of fles kan daardoor moeizamer gaan. Op korte termijn kan een (te) kort tongriempje dus nadelig zijn voor het slagen van de borstvoeding. Op lange termijn kunnen mensen met een (te) korte tongriem meer moeite ondervinden bij o.a. spraak (articulatie), het spelen van blaasinstrumenten en tongzoenen.

"Een korte tongriem kan vaker in een familie voorkomen. Zo blijkt bijna de helft van de korte tongriempjes een erfelijke variant te zijn."

Mogelijke problemen ten gevolge van een kort tongriempje

Typerend voor een te kort tongriempje is borstvoedingsproblematiek. Omdat je kindje zijn/haar tong niet ver genoeg kan uitsteken kan dit het aanleggen ernstig belemmeren en kun jij als moeder last krijgen van tepelkloven en pijnlijke tepels. Het kan ook zijn je kindje niet effectief drinkt aan de borst wat kan leiden tot onrust bij je kindje. Onvoldoende groei kan volgen door ineffectieve voeding inname. Ook bij kindjes die flesvoeding krijgen kan het korte tongriempje belemmerend werken voor de voeding.

Op lange termijn kunnen kinderen spraakproblematiek ondervinden door hun verminderde tongbeweeglijkheid. Zo kunnen deze kinderen bepaalde letters moeilijker uitspreken en goede articulatie kan veel moeite kosten. Er kunnen problemen ontstaan bij het spelen van blaasinstrumenten, het likken van een ijsje of tongzoenen. Etensresten kunnen makkelijker onder de tong en bij de tanden gaan zitten wat kan leiden tot een slechtere mondhygiëne.

Voor- en nadelen van het tongriempje klieven

Het grote voordeel van het tongriempje klieven is dat je kindje meer tongbeweeglijkheid zal hebben. Borstvoedingsproblematiek ten gevolge van een te kort tongriempje zal hiermee verholpen worden. Op lange termijn heeft jullie kindje geen verhoogd risico op spraakproblematiek ten gevolge van een te kort tongriempje.


Voordelen:

· Geen belemmering bij het aanleggen en drinken aan de borst met alle mogelijke nadelige gevolgen

· Minder moeite bij het uitspreken van bepaalde letters en articulatie

· Betere mondhygiëne

· Betere tongbeweeglijkheid waardoor de tong uitgestoken kan worden (ijsjes likken, tongzoenen)

· Geen schaamte voor deze ‘aandoening’

· Mogelijk betere ademhaling (vooral tijdens het slapen)


Mogelijke nadelen betreffen het klieven zelf:https://www.pns.nl/documenten/hielprik-en-gehoortest-bij-pasgeborenen

· Zo zal er een klein wondje onder de tong van jullie kindje zitten. Een wondje brengt altijd een kleine kans op een infectie met zich mee.

· Een ander mogelijk nadeel van het klieven is dat het wellicht herhaald moet worden wanneer onvoldoende resultaat is geboekt.

Het klieven van het tongriempje

Het klieven van het tongriempje is een kleine ingreep van een paar seconden. Jullie kindje wordt ingebakerd zodat hij/zij niet met de armpjes kan zwaaien. Vervolgens wordt een sleufsonde (zie afbeelding) onder de tong gezet om de tong te beschermen en het tongriempje zichtbaar te maken. Een smalle steriele schaar wordt gebruikt om het tongriempje door te klieven.

Tot 3 maanden groeien er geen zenuwen in het tongriempje en zal het klieven voelen als nagels knippen. Sommige kindjes kunnen wel even gaan huilen na de ingreep omdat ze het niet prettig vinden dat het hoofdje wordt vastgehouden. Vaak zijn ze makkelijk te troosten met borst- of kunstvoeding of in de armen bij jou of je partner.

Sommige tongriempjes die te dik of vlezig zijn kunnen niet zomaar, of onvoldoende gekliefd worden. Hier zal een grotere ingreep voor nodig zijn. Voor het klieven van het tongriempje verwijzen wij door naar een kno-arts.